Swedish: Bevakningsförfarande

Velemyš

Member
Czech - Czech Republic
Hi all, could anyone please explain to me what "bevakning(sförfarande)" means in the following sentences:
"Konkursförvaltaren har bedömt att det kan bli aktuellt med utdelning i konkursen. Domstolen har därför beslutat att genomföra ett bevakningsförfarande."
"Uppgift om det totala belopp som ni bevakar i konkursen."

Does "bevakning" mean a claim? The text further reads that "Anmälningarna om bevakning är tillgängliga" etc. Is "anmälning" only the act of lodging the claim to the court, while the "bevakning" is the claim as such?

Thanks!
 
  • Top