Norwegian: Begrep "vitenskapelig ord"

orros

Member
Italian/French
Hei!

Jeg er doktorgradsstudent i språkvitenskap.

Jeg holder på meg å lage en kontrastiv analyse mellom begrepet "vitenskapelig ord" og "folkelig ord" på fransk og norsk.

Det vises at begrepet "vitenskapelig" har to veldig forskjellige betydninger i de to språkene. På fransk betyr "savant" et ord som er lånt fra latin/gresk og som er stort sett brukt i vitenskapelig terminologi. På norsk, er et vitenskapelig ord bare et ord som er brukt i vitenskapelig sammenhend uansett opprinnelse (er det noen som ikke er enig med dette?).

Eks:

encefalitt vs hjernebetennelse

Begge de to ordene er betraktet, på norsk, som vitenskapelige og begge kan brukes i vitenskapelige utskrifter. Tvertimot, bare "encefalitt" ville bli betrakter som vitenksapelig på fransk, mens hjernebetennelse ville blitt beskrevet som "folkelig" og derfor ikke brukt i vitenskapelig og offisielt sammenheng.

Nå kommer spørsmålet mitt:

Vet noen av dere om det finnes et begrep på norsk som beskriver vitenskapelige ord lånt fra latin/gresk?

Tusen takk for hjelpen,

Orros
 
 • Ben Jamin

  Senior Member
  Polish
  Hei!

  Jeg er doktorgradsstudent i språkvitenskap.

  Jeg holder på meg å lage en kontrastiv analyse mellom begrepet "vitenskapelig ord" og "folkelig ord" på fransk og norsk.

  Det vises at begrepet "vitenskapelig" har to veldig forskjellige betydninger i de to språkene. På fransk betyr "savant" et ord som er lånt fra latin/gresk og som er stort sett brukt i vitenskapelig terminologi. På norsk, er et vitenskapelig ord bare et ord som er brukt i vitenskapelig sammenhend uansett opprinnelse (er det noen som ikke er enig med dette?).

  Eks:

  encefalitt vs hjernebetennelse

  Begge de to ordene er betraktet, på norsk, som vitenskapelige og begge kan brukes i vitenskapelige utskrifter. Tvertimot, bare "encefalitt" ville bli betrakter som vitenksapelig på fransk, mens hjernebetennelse ville blitt beskrevet som "folkelig" og derfor ikke brukt i vitenskapelig og offisielt sammenheng.

  Nå kommer spørsmålet mitt:

  Vet noen av dere om det finnes et begrep på norsk som beskriver vitenskapelige ord lånt fra latin/gresk?

  Tusen takk for hjelpen,

  Orros
  Jeg vet ikke om termen "vitenskapelig ord" er presis definert noe sted i norskspråklig lingvistisk litteratur. Jeg har søkt på nettet, og fant ikke noen definisjon. Enda mindre sannsynlig er at det finnes en formell definisjon av termen "vitenskapelig fremmedord". Derfor vil du bli nødt til forholdet deg til usus.
  Forresten, i norsk terminologivitenskap brukes ordet "begrep" om selve idéen som beskrives med ord, mens ordet eller ordene som beskriver idéen kalles "term". Et "begrep" (for eksempel "fysisk egenskap av materie som kvantitativt beskriver det å være varm eller kaldt"), erstattes i tekster med termen "temperatur".
  Forskjellen er imidlertid lite påaktet i det norske språk, selv blant vitenskapsfolk.
   

  raumar

  Senior Member
  Norwegian
  Hei Orros,

  Jeg er enig med Ben Jamin i at "vitenskapelig ord" ikke er noe vanlig begrep på norsk. Jeg kjenner ikke den lingvistiske litteraturen, men det er ikke vanlig i dagligtalen. Vi bruker ord som "faguttrykk", "fagterm", "fagsjargong" og så videre, men disse er ikke begrenset til vitenskap. Alle yrker har sine faguttrykk.

  Det er ikke helt klart for meg hva du skal bruke uttrykket "vitenskapelig ord" til, altså hva konteksten din er. Skriver du på norsk, slik at du skal bruke "vitenskapelig ord" som en kategori i dine egne analyser? Eller skal du bruke det som en kategori i f.eks. et spørreskjema, som norske språkbrukere skal svare på?

  Hvis du bare trenger kategorier som "encefalitt vs hjernebetennelse" kan passe inn i, så kunne en løsning være "fremmedord vs norsk ord". "Fremmedord" er ikke avgrenset til det vitenskapelige feltet, men hvis det går klart fram at konteksten din er forskningsspråk burde ikke det være noe problem.

  . På norsk, er et vitenskapelig ord bare et ord som er brukt i vitenskapelig sammenhend uansett opprinnelse (er det noen som ikke er enig med dette?). Eks: encefalitt vs hjernebetennelse
  Begge de to ordene er betraktet, på norsk, som vitenskapelige og begge kan brukes i vitenskapelige utskrifter.

  Til spørsmålet om hva slags ord som faktisk brukes i forskningssammenheng, så er det litt uklart hva du mener her. "Utskrifter" betyr "printouts" og er feil her. Mener du kanskje "tidsskrifter"? Eller "publikasjoner"? Jeg vet ikke hvilke ord medisinere bruker i vitenskapelige publiksjoner, men de er jo avhengige av å bruke forståelige begreper når de snakker med pasientene sine. Samtidig pleier nok leger å bruke latinske ord i pasientjournalene, for å være så presise som mulige. Men det er mulig dette endrer seg nå når det legges støre vekt på pasientenes rett til innsyn i sin egen journal.
   

  myšlenka

  Senior Member
  Norwegian
  Det er kanskje bedre å bruke "vitenskapelig betegnelse" eller "teknisk betegnelse" i motsetning til "folkelig betegnelse".
   

  orros

  Member
  Italian/French
  Hei alle sammen og tusen hjertelig takk for svarene deres.
  Som jeg hadde tenkt, finnes det ikke, på norsk, et tilsvarende begrep som på fransk. Dette er grunnen til at jeg skrev her for å få en slags bekreftelse.

  For dem av dere som spurte, skal jeg prøve å forklare hva "mot savant" betyr på fransk. Bokstavelig oversatt, betyr "savant" "vitenskapelig" hvor vitenskapelig må forstås som knyttet til "boklig, lærd kunnskap" stortsett fra klassisk latinsk&gresk tradisjon (men IKKE bare!!).

  De fleste fagtermene og spesielt de som er brukt innenfor medisin er konstruert, på fransk, med leksikalske morfemer tatt fra latin og gresk. Det er disse sammensatte ord som får betegnelsen "vitenskapelige" i motsetning til andre ord med samme referent men opprinnelse i det folkelige språket. I de fleste tilfellene finnes det ikke i det hele tatt noen "folkelig variant" og da må man bruke det "vitenskapelige ordet" (eller faguttrykk på norsk) både i faglitteratur og i dagligtale. Det som er spesielt med fransk er at de folkelige ordene vil ALDRI bli brukt innenfor fagspråket i motsetning til det som skjer på norsk. Det er vannlig å lese i norske pasientjurnaler ord som "blopropp" istedenfor "trombe/embolus", "tjæreaktig avføring" istedenfor "melena", "spiserøret" istedenfor "øsofagus" osv.

  Noen enkle eksempler på fransk:

  "ictère" [latin icterus] (vitenskapelig) vs "jaunisse" [gulsott] (folkelig)
  "apoplexie" [av apo- og en avledning av gresk pleksis 'slag' (vitenskapelig) vs "coup de sang" [omtrent i betydning hjerneslag] (folkelig)

  I min studie har jeg samlet inn 697 medisinske faguttrykk fra forskjellige norske medisinske kilder. Av disse her 140 har dobbel form (gresk/latin vs folkelige ord). Nå skal jeg teste på hvilken måte disse to variantene blir brukt innenfor fagspråket.

  By the way, jeg tror at en god synonym for "folkelig ord" kan være "indigent ord" for å skille de ordene som er konstruert med de elementene som finnes allerede i språket fra de som er konstruert med fremmede ord (eks med gresk/latin morfemer). Fransk spåkvitenskapelig litteratur skiller mellom "folkelige" og "indigene" ord. "Folkelig" er ment som "dagligtale".

  Altså, dette er et vanskelig tema som har mye å gjøre med sosiolingvistikk!


  Tusen hjertelig takk for hjelpen.
  Orros
  Doktorgradsstudent i språkvitenskap (når jeg har tid) og medisinstudent (fulltid)
   
  Top