danish

 1. V

  Danish: One life

  Dear Danish speaker, Hope you are well. I am considering getting an 'etliv' tattoo. This means 'one life' right? What I want to remind myself is life is precious and we only get one chance so seize all opportunities & cherish every moment. :) I would like to confirm if 'etliv ' emcompass this...
 2. C

  Danish: Wash this garment only at specialized laundries for leather

  'LEATHER GARMENT CARE LABEL' How can I say in Danish "WASH THIS GARMENT ONLY AT SPECIALIZED LAUNDRIES FOR LEATHER"? Thanks
 3. A

  Danish: Inden for bank vil alle lave en ny Mobilepay

  Hi I came across this in a newspaper article about an IT company - this is a comment in general by someone who works at the company - I am not sure what it means. "in banking, everyone will use? a new MobilePay" or "will make a new MobilePay? Thank you A Gargantua
 4. U

  Danish: Origins of R sound

  Hello, Does anybody know the origins of the sound r in Danish? Thanks in advance.
 5. L

  Danish: at liste bil

  Hi! I found this expression in a novel, where it is repeated several times but in different forms. Could it mean "ruin/damage the car" or what? “Hun ikke også har prøvet at liste bilen hjem". “Hjemme lister bilerne ad ruten bag kirken". Is this like a game that is played in Denmark? Thank...
 6. T

  Danish: What's the difference between ingen, intet, ikke noget, etc?

  I've been trying to pin down when it's correct to use the words ikke noget, ingen, intet, ingenting, and ikke nogen. So far, this is what I've got, but I don't know if it's necessarily correct or if I've missed some important points. Any thoughts? Thanks in advance! Ikke nogen/ingen...
 7. L

  Danish: stubræs, dækafbrænding

  Hey guys, could you please tell me what this term mean? I can't find it in the dictionary. I guess it has to do with vehicles, motorbikes? stubræs and also what is "dækafbrænding"? Thank you very much!!!
 8. A

  Norwegian: hest og sovende døl

  Dette er en tittel på et maleri: Hest og Sovende Døl. Hva blir det på engelsk? Hva betyr døl? Er det det samme som dal?
 9. A

  Norwegian: fædrenehjemmet

  Does the word "fædrenehjemmet" mean parents' home?
 10. A

  Norwegian: eingaste, nummerne, bliver det der til

  Utdrag fra et brev, 1877: Om jeg faar ind alle Nummerne paa mine Malerier, kan jeg naturlig ikke faa denne Sum komme videre end til Kristiania, og da jeg ikke lenger har det eingaste Haab om Understöttelse bliver det sansynligvis der til. If I receive all of the numbers/payments/figures(?) of...
 11. A

  Norwegian: det er nu gaaet op med det

  Hva betyr det er nu gaaet op med det? Now it has passed?
 12. A

  Norwegian: Pienie/Prenie/Renie/Rönie?

  Utdrag fra et brev (1878): Det er nu to Dage siden jeg begynte paa dette Brev igaar som var Söndag tænkte jeg paa at fulföre det men saa reiste Folkene som jeg er hos til en [Pienie/Prenie/Renie/Rönie] og saa maatte jeg ogsaa gaa med. Again I'm having trouble making out the handwriting. From...
 13. A

  Norwegian: Löen/Svin/Lien/Sien

  Utdrag fra et brev: De döde den 17 Juni begge paa samme Time. Det er ogsaa merkeligt de vare begge födte paa [Löen/Svin/Lien/Sien] og begge bleve begravede paa en gang. I can't make out the handwriting, but I've narrowed it to löen, svin, lien, or sien. Lien is the only word I've heard before...
 14. A

  Norwegian: sommetider/sommelider

  Utdrag fra et brev: Det er uvist hvorledes det gaar med han, han har været syg lige siden siste Vaar ikke værre end han har været oppe sommetider/sommelider han fik det af Forkjölelse. It is unknown how he is doing, he has been sick ever since last spring not worse than he has been [oppe...
 15. A

  Norwegian: den gamle taape/taafe, som drak tur flaska

  Utdrag fra et brev fra 1878 fra en norsk kunstner som studerer i Berlin. Han prøver å overbevise vennen sin, en norskamerikansk kunstner, om å studere der med ham. -- I begyndelsen følte jeg mig saa underlig liden her iblandt alle disse stive Adelsmänd og höie officerer, (ja jeg er jo heller...
 16. A

  Norwegian: ligge over; quitter

  Utdrag fra et brev: Efter et meget stygt veir, saa at vi maate ligge over i Christiansand et par Dage, kom vi endelig fram til Hambourgh den – ja datoen husker jeg ikke, men det quitter da ogsaa. Der vare vi en dagstid. After some very ugly weather, so that we had to stay here in...
 17. A

  Norwegian: hvede[snelgren]

  Utdrag fra et brev: Hvede[snelgren] og andet seer udmærkket godt ut siges der. Det er vanskelig å lese håndskriften, men jeg tror det står "hvedesnelgren." I så fall, hva betyr det da? The wheat crop? (Det kan hende at jeg har lest feil, kanskje noen kan hjelpe meg til å gjette hva det står der.)
 18. A

  Norwegian: de nesten var lang for frost

  Utdrag fra et brev: Her har været meget kaldt for nogle dage saa de nesten var lang for frost men nu er det mildere. Hva betyr "de nesten var lang for frost?" Takk på forhånd!
 19. A

  Norwegian: s[t]ar Kr. 105, Dem/Drm 117,71

  Som Gotaas vel har underrettet dig om, har han omsendt mig fra dig en Vexel fraa Andersen, s[t]ar Kr. 105. Jeg har hævet den og kjöpt i Kreditbanken Anvisning paa München, Dem/Drm 117,71. hvilken Vexel jeg hermed omsender dig. This is taken from a letter written to a Norwegian living in Munich...
 20. A

  Norwegian/ Danish: Rosentæring

  Utdrag fra et brev: Louise döde af Rosentæring, var syg siden siste höst. Er det noen som kan forklare hva rosentæring er? Jeg har søkt på nettet men finner nesten ingenting. Takk på forhånd!
 21. A

  Danish / Norwegian: 1) Kransbodene/Krambodene; 2) ikke at tænke paa

  Jeg skulde önske jeg kunde faa en Plads i en Butik men her runde i disse smaabyene er det ingen som leier Piger til at staa i [Kransbodene/Krambodene] saa det er ikke at tænke paa. This is (again) from letter from 1877 I'm translating. It's hard to make out the handwriting and I'm not familiar...
 22. A

  Norwegian: intet fortjener

  "Hun kom ikke til at faa Exsammen og det gjorde mig meget Bedrövet, er nu hjemme og intet fortjener" I'm confused about the last part of this sentence -- is it that she doesn't deserve anything? Or doesn't deserve to be home? This is from an old Norwegian letter. Takk på forhånd!
 23. A

  Danish: set ham tegnet

  "Jeg ved jeg har læst om ham og set ham tegnet da han etsteds i Afrika var." Which of these sentences gets closer to what the above is saying? I know I have read about him and seen him draw when he was somewhere in Africa. I know I have read about him and seen him be drawn when he was...
 24. pickarooney

  Swedish / Danish: Slipsnisse/Slipsedreng

  Hi, I'm working on translating some subtitles (for the Danish TV show 'Dicte' if anyone knows it). It's just a hobby project, nothing important, and I'm translating from a Swedish source, itself translated from Danish, so perhaps not ideal. Anyway, I'm stuck on this term 'slipsnisse' which...
 25. T

  Swedish: Nominalization of adjectives

  I'm currently trying to figure out how Swedish adjectives get nominalized. My native language is German, so this is how it works in German: adjective: süß (sweet) man: ein Süßer [Er ist ein Süßer.] woman: eine Süße [Sie ist eine Süße.] thing: etwas Süßes [Dies ist etwas Süßes.] man: der...
 26. S

  Danish: Skørt/nederdel

  Hi I have a friend from Denmark who I want to surprise by emailing in Danish! I want to tell her that I bought a new skirt for her party. Is there any difference between skørt and nederdel in Danish? Is one more commonly used than the other? Thanks Sarah
 27. Red Arrow

  Norwegian/Danish: do people have problems with spelling dt correctly?

  Hello everyone Many people make so called "dt faults" while writing Dutch. The rules are easy, but d / dt / t are all pronounced the same at the end of a Dutch word, so it can be a bit confusing. Swedish doesn't have this kind of spelling anymore (ever since 1906), so I wondered... Do...
 28. A

  Danish: Hvorfor "færdigt"?

  I dag læste jeg den her sætning i en avis: Mange troede, at EU var færdigt efter brexit, men sådan er det ikke, siger Renzi. Hvorfor er det "færdigt" og ikke "færdig"?
 29. A

  Norwegian: telige saa mange gode önsker

  Hva betyr telige? Skal det være utallige eller tallrik eller noe sånt? Det kommer fra denne setningen her. -- På min Gjebusdag forærede de mig Ringen og telige saa mange gode önsker. -- På forhånd takk!
 30. A

  Norwegian: som han flotte/flatte de over

  Hva betyr dette? Leter etter noe tilsvarende på engelsk. Det er vanskelig å se hvis det er flotte eller flatte. Lars Sörby byggede nyt Hus i fjor sommer. Han kjöbte et gammel Hus af John Ennurg som han flotte/flatte de over og byggede opp igjen saa at det blev et taaligt godt Hus.
 31. A

  Norwegian/Danish: aa ha meget ondt ved

  Hva betyr uttrykket aa ha meget ondt? I sammenhengen synes jeg at det betyr at det var vanskelig, men jeg er ikke sikker. Teksten er hentet fra et brev fra 1877. Koren havde meget ondt om at skaffe den udlovede Hjælps.
 32. A

  Norwegian/Danish: brækket Aker

  I'm curious if this word, Aker, comes from English acre(s). I found it in a letter written by a Norwegian-American in 1877. How would you translate bræket/brækket in this context? "Ole Fosse … har bræket omkring 10 Aker" "Halvor har brækket lidt over 10 Akeres ifjor"
 33. A

  Norwegian/Danish: å være i slet humør

  Hva betyr "å være i slet humør?" For eksempel: “hun var i meget slet humör”
 34. A

  Norwegian/Danish: å slå an

  Hva betyr "å slå an på?" Jeg fant det i denne setningen her: "Gamle hilsen slaar ogsaa an paa tysk" Old greetings also work in German(?)
 35. A

  Norwegian/Danish: Knuden er den; sagen er den

  I'm curious if "knuden er den..." means the same as "sagen er den..." ("saken er den"), as in, "the thing is..." Here is how the phrases appear in an 1877 letter: “Sagen er den, at jeg af visse Grunde maatte bestemme mig til at reise fra Kr.a för den almindelige Tid, saa det tog mye Tid, inden...
 36. B

  Danish: stavemåten "och"

  Hei! Er det noen som vet om man har noensinne brukt stavemåten "och" på dansk?
 37. A

  Norwegian/Danish: lyd (penger)

  What is Lyd? From an 1877 Norwegian letter: For Sikkerheds Skyld vedlægger jeg 5 Lyd til Tusen hermed.
 38. A

  Norwegian/Danish: hæver

  I'm having trouble with translating a line from a Norwegian letter (1877). Skulde Du derimed af en eller anden Grund behöve at jeg hæver Vexelen og sender Dig Belöbet, maa Du give mig skriftlig fuldmagt da jeg eller ikke vil kunne faa den hævet. Should you thus for some reason need me to...
 39. A

  Danish: "...fik han øje på den, det gyldne lyn."

  Her er en sætning i en Harry Potter-bog: Af sted gik det med smasheren kun ganske få meter bagved-men så-idet han kastede et rasende blik tilbage mod Malfoy, fik han øje på den, det gyldne lyn. Hvorfor står der "fik han øje på den" og ikke "fik øje på det", da "det gyldne lyn" er intetkøn?
 40. A

  Danish: Hvorfor "nogen" og ikke "nogle"?

  Jeg stødte på denne sætning: Der er ikke nogen æbler. Hvorfor "nogen" og ikke "nogle"? Substantivet er i flertal.
 41. R

  Danish: Camilla ser Louise sidde på sin hest

  Hej allesammen, Jeg har et spørgsmål om hendes og sin i sætninger med skjult subjekt som den ovenstående - det skjulte subjekt er her Louise. Når jeg søger på nettet, kan jeg se, at der hersker lidt uenighed om, hvorvidt at brugen af "sin" i sådanne eksempler er tvetydige. Der er nogle, der...
 42. A

  Danish: Med "ved" eller uden "ved"?

  Er der en forskel i betydning mellem disse to sætninger? Han rørte hendes arm. Han rørte ved hendes arm.
 43. Stoggler

  Danish: Gissur (personal name pronunciation)

  Hi I'm off to Copenhagen in a couple of days and I need to call a chap called Gissur to arrange access to the booked accommodation, and I'd like to be able to pronounce his name correctly. I'm more concerned about the initial consonant: being familiar with Swedish I'm inclined to pronounce it...
 44. zhangjianjia

  Danish: pronunciation Zandvliet

  hi anyone here? can you tell me how do you pronounce "Zandvliet"(as in names) in Danish? please help and thanks!
 45. A

  Danish: when push comes to shove

  Hello. How does one say "when push comes to shove" in Danish? There are different nuanced meanings, but I mean it as "if we absolutely must" or "if there's no other choice." Thank you in advance!
 46. F

  Swedish/Danish: "Living the present, creating the future. Together."

  Hi, I am translating the sentence "Living the present, creating the future. Together." in Swedish and Danish. For the moment I translated as follows: "Levande nuet, skapa framtiden. Tillsammans." (Swedish) "Lever den nuværende. Skabe fremtiden. Sammen." But I am wondering now whether for...
 47. M

  Danish : Man skal gøre sit bedste.

  hey everybody! im new here, fighting with danish :) im learning on some free sites, but they are short on explanations and error prone, so i hope some of you can help with my doubts. i came across this sentence "Man skal gøre sit bedste" wich i understand means "one must do one´s best" but i...
 48. Maria Porter

  Danish: I miss you like the sun misses the flower

  How do you say "I miss you like the sun misses the flower" in Danish? The line is originally from the movie "A Knight's Tale." Using online translators, I've gotten these: "Jeg savner dig som solen forbi flower" and "Jeg savner dig som solen misser blomsten." Are either of those correct...
 49. Red Arrow

  Danish: Counting syllables

  Hi everyone https://onzetaal.nl/uploads/editor/1110dorren.pdf I read in this Dutch article (on the last page) that it is very hard to count syllables in Danish. For example: fire arrige irere is pronounced with an F followed by lots of vowels. All other consonants have become silent. The...
 50. H

  Danish & Norwegian: "det beror på"

  Hej, hur säger man på danska och norska det beror på utan bisats, som inledning på ett svar där man förklarar flera möjligheter? Exempel: – Är du hemma imorgon? – Det beror på. Vi hade tänkt att åka till sjön, men om det blir regn stannar vi nog hemma.
Top