What is the difference between oba (obě) and obojí (oboje)?

artimedoros49

Senior Member
English
Hi,

Could someone please explain the difference between oba / obě and obojí / oboje?
They appear to mean the same thing, ie., “both (of them)”

Oba / obě seem to me to need dva / dvě to complete the meaning.
Eg., Bolí mě obě nohy. That is, Bolí mě obě (dvě) nohy.

And I don’t really understand when to use obojí / oboje.

If anyone can help, I’d really appreciate it.
 
 • bibax

  Senior Member
  Czech (Prague)
  Briefly, the difference is the same like between dva/dvě and dvojí/dvoje:

  člověk dvojí tváře = a man of two [different] faces (= člověk dvou [různých] tváří);
  princ dvojí krve = half-blood prince (i.e. prince of two [different] kinds of blood);
  měřiti dvojím metrem = to measure with two [different kinds of] rules (= měřiti dvěma [různými] metry), i.e. to apply a double standard;

  Mohu to udělat dvojím způsobem. = I can do it in two [different] ways. (= Mohu to udělat dvěma způsoby.)
  Máš dvojí možnost. = You have two [different] possibilities (= Máš dvě možnosti).

  Hloupost se projevuje dvojím způsobem - buď mlčí, nebo je výmluvná.
  (Stupidity assumes two forms, it speaks or is silent. Mute stupidity is bearable. Honoré de Balzac)

  similarly

  obojí
  druh = both kinds (= oba druhy);
  obojí způsob = both ways (= oba způsoby);
  obojí možnost = both possibilities (= obě možnosti);

  Udělej to obojím způsobem. = Do it both ways. (= Udělej to oběma způsoby.)
  Spořit, nebo investovat? Zkuste obojí [možnost].

  Obojím způsobem (tj. dohromady nebo zvlášť) se píší tyto výrazy: bezesporu i beze sporu, bezpočtu i bez počtu, kupodivu i ku podivu, ...
  K vyloučení hormonů z organismu dochází močí nebo metabolickou inaktivací játry. Zřídka pak obojí cestou.

  esp. přijímání pod obojí [způsobou] = communion under both kinds (= pod oběma způsoby);
  abbr. JUDr. = lit. doktor obojího práva (tj. římského i kanonického) = lit. doctor of both laws;
   
  Last edited:

  Peterlegrand

  Member
  Slovak - Slovakia
  I had to dig around for a while but this is what I found:

  Základní číslovku oba/obě používáme formálně stejně jako číslovky dva/dvě, tři atd. jen s tím rozdílem, že u číslovky jde významově vždy jen o výběr z celku dvou jednotek stejného druhu. Po oba/obě tedy vždy následuje substantivum nebo si ho lze do kontextu doplnit, např. Chceš modrou tužku, nebo zelenou? – Obě (tužky). Oboje, příp. obojí pak používáme, pokud vybíráme z celku dvou jednotek různého druhu. Po oboje nelze substantivum doplnit, např. Chceš tužku, nebo pero? – Oboje.

  So the rule seems to be that if you're choosing 2 things of the same kind/gender you use oba/obě and if you're choosing/ referring to 2 things of a different kind/gender you use obojí/oboje.

  Examples:

  Rodičům je k padesátce, oba dost pijí. Here 'oba' is referring to 'both parents'.
  The parents are around 50 and both of them drink a lot.

  Číšník přinesl kávu i koňak, obojí postavil na stolek a odešel do kuchyně.
  Whereas here 'obojí' is referring to the 'coffee and cognac' which have different genders in Czech - ta káva, ten koňak.
  The waiter brought the coffee and the cognac, put them both on the table and left for the kitchen.

  Chtěl bych oba závody dokončit v první desítce.
  I'd like to finish both races in the top ten.

  Léto nebo zima? Obojí je fajn.
  Summer or winter? Both are alright.

  Tramvaj srazila dvě dvacetileté ženy na náměstí Hrdinů, obě jsou zraněné.
  A tram hit two 20-year old women at the square of Heroes, both are injured.

  Chceš vyzkoušet seskok padákem nebo bungee jumping? Chci vyzkoušet obojí.
  Do you want to try skydiving or bungee jumping? I want to try both.

  This should work as a rule of thumb. Obviously, there are going to be some exceptions but I think you should leave them to the side for now.
   
  Last edited:

  bibax

  Senior Member
  Czech (Prague)
  In the case of the plurale tantum nouns, oboje (dvoje, troje, ...) simply stands for oba (dva, tři, ...) without any additional meaning:

  jedny nůžky, kalhoty, dveře :tick:
  dvoje nůžky, kalhoty, dveře :tick: (dvě nůžky, kalhoty, dveře :cross:)
  troje nůžky, kalhoty, dveře :tick: (tři nůžky, kalhoty, dveře :cross:)
  oboje nůžky, kalhoty, dveře :tick: (obě nůžky, kalhoty, dveře :cross:)

  Mám dva obleky, ale oba obleky jsou v čistírně. (oblek m. = [business] suit is not plurale tantum)
  but
  Mám dvoje svatební šaty, ale oboje svatební šaty jsou v čistírně. ([svatební] šaty m. = [wedding] gown/dress is plurale tantum in Czech)

  In English there is no difference:
  I have two business suits, but both [suits] are at the cleaner's.
  I have two wedding gowns, but both [gowns] are at the cleaner's.

  Do pokoje vedou dvoje dveře. Oboje dveře byly zamčeny zevnitř. (dveře f. plurale tantum)

  OT: In the case of the pluralia tantum, English is complicated as well.
  two trousers or two pairs of trousers (the latter sounds like 2 × 2 = 4 pcs :confused:);
   
  Last edited:
  < Previous | Next >
  Top