Por más que

< Previous | Next >

gvergara

Senior Member
Español (Santiago, Chile)
Hola:

Quina sería una bona manera de dir allò en català, si us plau?

Por más que estudie, no logro entender esa materia.

Moltes gràcies per endavant a tothom,

Gonzalo
 
 • Xiscomx

  Senior Member
  Español de España y Balear
  Conec tres usos i un mateix significat (DCVB):

  Per més que: encara que; cast. aunque. Soferir dolors per més que sien mortals, Cobles Roca. Per més que predich, no el crech, Penya Poes. 262.
  Per molt que: per bé que, encara que. Y per molt que'ls enviaren a cridar, may volgueren venir, Antiq. 25.
  per bé que...: locucions de vàlua concessiva, equivalents a «encara que», que expressen la ineficàcia d'una dificultat, tot concedint la seva realitat. Que aquelles, per bé que manifestades fossen, no sien tengudes pagar negun Consolat, doc. a. 1381 (Capmany Mem. ii, 160). La qual ho pres ab molta impaciencia per bé que fos molt virtuosa e discreta, Tirant, c
   
  < Previous | Next >
  Top