Hui per hui / A dia de hui / Hui dia

< Previous | Next >

dalfo

Member
Valencian, Spanish
Hem de suposar que "a dia de hui" i "hui per hui", son Castellanismes? Si es així, quins son els homòlegs Valencians?
- a dia de hui: Hi dia?
- hui per hui
: Ara per ara?

Als 3 diccionaris trobem açò:

Al DNV:
—b) Hui en dia (ant.): hui en dia loc. adv. Actualment, en el temps o en l'època present.
A l'IEC:
2 2 [LC] avui dia [o avui en dia] loc. adv. Avui 2 1.
2 1 adv. [LC] En el temps present. Avui no es treballa tant com en altres temps.
Al DCVB:
—d) Avui per avui (val. hui per hui): per ara, en les circumstàncies presents; cast. hoy por hoy. Se verera qu'hem presa, avuy per avuy, es que aquesta Roqueta... sia ben arribada, Roq., prosp.
— 0) A dia de hui (no apareix al diccionari)
—b) Hui dia (ant.): avui mateix. Si tu 'm restaures huy dia yo't daré tot mon argent, Cobles naus. Que huy en aquest dia seré guarit, Faules Isóp.

Alguns escriptors, els han utilitzat:

- Joaquim Amo (1910) - L'oncle Canyís: Hui per hui, tan balladors són es fadrins d’ara com es de fa milanta anys; i la mateixa afició a abracillar-se tenen es hòmens en es dones, que quan es meus tataragüelos s’enrotllaven..
- Josep Pascual Tirado (1930)- Tomba-Tossals: Contalles de la terra. Quan la meua ama morirà, seré canyeta; hui per hui sóc un record estimat i volgudíssim, sóc lo voladoret del fill de la mareta...”
 
 • Penyafort

  Senior Member
  Catalan (Catalonia), Spanish (Spain)
  No sé a València, però al Principat "avui per avui" no es diu i tampoc no es considera admissible. Si el que vols dir és l'equivalent al castellà "hoy por hoy", aleshores el que diem és ara com ara.

  Curiosament, l'expressió avui per demà sí existeix, tot i que tampoc no es diu gaire, i té el sentit de "si mai".
   
  < Previous | Next >
  Top