em/me mentia

< Previous | Next >

gvergara

Senior Member
Español (Santiago, Chile)
Hola a tothom:

Em sap greu si ja se n'ha parlat, però voldria saber si, a banda de se, que es fa servir abans de formes verbals que comencen amb el so /s/, també s'empren les formes plenes dels pronoms em i et quan las formes verbals que els segueixen comencen amb el mateix so final dels pronoms.

Em/Me mentia sempre, per això he trencat amb ella.
Et/Te toca a tu, Josep.

Gràcies per endavant,

Gonzalo
 
 • Dymn

  Senior Member
  No crec que sigui influència del castellà, és un tret propi de diversos dialectes del català. Antigament les formes plenes (me, te, se) s'utilitzaven després de pausa o consonant, i les reforçades (em, et, es, o les seves versions apostrofades 'm, 't, 's) després de vocal. Avui en dia hi ha dialectes que només fan servir les plenes, d'altres que només les reforçades, i d'altres que alternen de manera més o menys arbitrària.
   

  Dymn

  Senior Member
  A Tarragona es diu i molt, a Barcelona no n'estic segur. És una qüestió dialectal. Segurament un castellanoparlant tindria més tendència a utilitzar les formes em, et, es perquè està més influït per l'estàndard i no beu tant del dialecte local.
   

  Circunflejo

  Senior Member
  Castellano de Castilla
  A Tarragona es diu i molt
  Deu ser que fa molts anys que no hi vaig i no me'n recordo perque gairebé tot el català que conec l'he après a Tarragona. Gràcies per la informació.
   
  Last edited:
  < Previous | Next >
  Top