durant el 2018 al 2019

< Previous | Next >

beenni

Senior Member
romanian
"El X va estudiar Y durant el 2018 al 2019".

A la frase anterior, trobo que hi ha un error, a saber: durant el 2018 al 2019.
Malgrat això, l'autor [nadiu...] manté que el document s'ha de publicar tal qual, perquè la formulació és correcta. Ni a l'IEC, ni a l'Enciclopèdia Catalana no he pogut trobar cap exemple que confirmi o infirmi aquesta construcció. En tot cas, el sentit comú i el coneixement dels altres idiomes que parlo em diuen que o bé, hom diu "durant el període 2018-2019" o bé, "des del 2018 fins al 2019", etc.

Gràcies per endavant per les vostres explicacions,
B

P. S.: Algú de vostraltres sap explicar per què durant el 2018 al 2019 no és correcta?
 
 • Xiscomx

  Senior Member
  Español de España y Balear
  Hauria de dir: va estudiar durant el 2018 i 2019 o va estudiar del 2018 al 2019 o del 2018 fins al 2019, però per evitar ambigüitat canviaria durant per tot: va estudiar tot el 2018 i el 2019.
   

  Doraemon-

  Senior Member
  "Spanish - Spain" "Catalan - Valencia"
  És que no sé ni què significa.
  "Durant" indica una duració, tot com "de ... al...", però "el 2019 al 2019" no té sentit, ni amb "durant" ni sense.
  Les possibles opcions, les que diu Xisco.
   
  < Previous | Next >
  Top