A hangűr egyedi kitöltése = eddig, addig

< Previous | Next >

franknagy

Senior Member
Az -ig határozórag a mutató névmásokhoz szokatlanul járul: "eddig", "addig".
Ez nem illik sem az ez+en-> ezen egyszerű kapcsolatba, sem a másfajta hasonulások közé: ez+től->ettől, ez+vel->evvel, ez+ben-> ebben.
Hogy lehet ez?
 
 • francisgranada

  Senior Member
  Hungarian
  Nem tudom a pontos magyarázatot, de az ez/az szavakban a -z egy eredetibb d-ből fejlődött ki. Az eredeti d fellelhető pl. az ide/oda szavaban, amelyek etimológiailag szintén összfüggnek az ez/az mutató névmásokkal. Tehát az eddig/addig felhetően az eredetibb állapotot tükrözi. Az ettől, ebben, erre ... alakok elvileg levezethők az *ed+től, *ed+ben, *ed+re ... szerkezetekből is, de ennek utána kellene nézni.
   
  Last edited by a moderator:

  Zsanna

  ModErrata
  Hungarian - Hungary
  Amennyire látom a keresések közben, nem nagyon tudja senki az okot. Még azt sem, hogy a szóban forgó mutató névmások miből jöttek létre (bár inkább az itt/ott változatot tartom valószínűbbnek, mert az ide/oda is valószínűleg ezekből képződött), úgyhogy találgatni lehet csupán, de ez itt nem feladatunk.

  A Zaicz Gábor szerkesztette (letölthető) Etimológiai Szótár ezt írja:

  "Valószínűleg az az névmásból – nem pedig az a változatból – hasonulással jöttek létre a következő megszilárdult ragos alakulatok is: ahhoz [12. század vége], annak [13. század eleje], akkor, annál, arra, arról, attól, abból [1372 u.], abban, akként, avval [1416 u.], abba [1495 e.]. Az addig az az alak ad változatának -ig ragos alakja lehet."
   
  Last edited:

  francisgranada

  Senior Member
  Hungarian
  Zsanna, az az, oda, ott, addig szavak mind egy finnugor/uráli eredetű tőből származnak különböző képzők segítségével, hasonlóképpen az ez, ide, itt, eddig szavak. Ez nem találgatás. Az is tény, hogy a magyar szóvégi -z az esetek nagy többségében egy eredetibb d-nek felel meg, tehát a nyelvészek joggal feltéleznek egy eredeti *od/ad alakot a mai az helyett (az<oz, lásd HB: oz gyimilcs, stb) és egy *id/ed alakot a mai ez helyett.

  A kérdés tehát az, hogy miért pont az eddig, addig szavakban van meg a "d", míg más esetekben már "z" (vagy ennek hasonult változata) szerepel. Véleményem szerint a magyarázat az lehet, hogy az -ig ragként szerepelt már akkor is, amikor más ragok még különálló szavak (posztpozíciók) voltak (pl. útra < útu reá, mágának < muga nek, stb...) és így ezek csak később kapcsolódtak az ez/az mutató névmásokhoz.
  ... bár inkább az itt/ott változatot tartom valószínűbbnek, mert az ide/oda is valószínűleg ezekből képződött ...
  Az ide szót az itt-ből származtatni nagyon körülményes lenne szóképzési (az itt már helyhatározó raggal ellátott szó), de hangtani szempontból is.

  (Lásd itt is az ide, oda, ez, az, itt, ott szavakat).

  UI: Most vettem észre, hogy közben kibővítetted a hozzászólásodat ...
   
  Last edited:

  Zsanna

  ModErrata
  Hungarian - Hungary
  Mindenképpen sok a talány ebben az egész témában, úgyhogy hacsak egy szakértő meg nem jelenik, nem fogunk sokra menni még a forrásokkal sem, sajnos.:(
   

  Olivier0

  Senior Member
  français - France
  Jó forrás ez a Zaicz Gábor, Etimológiai szótár: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tinta/TAMOP-4_2_5-09_Etimologiai_szotar/adatok.html, mert benne vannak a toldalékok is.
  Például francisgranada felvetésére azt lehet mondani, hogy -ig valóban mindig rag volt, mivel raghalmozás eredménye: (303. o.)
  *-j uráli lativusrag, amiből lett -vá/vé, alá, ide, stb. (2, 23. o.)
  *-k uráli lativusrag, amiből lett -nak/nek (neki, 505. o.: alapja a finnugor *nä "ez")
  -- Olivier
   
  < Previous | Next >
  Top